Phòng KH-TT-TL

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Ths. Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng

2. Ths. Nguyễn Văn Nam - Phó Trưởng phòng

3. Lê Thị Hoa - Chuyên viên

4. Ths. Đỗ Mạnh Long - Nhân viên

5. Phạm Thị Thanh - Chuyên viên

Các phòng trong trường

Video

Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website