Phòng KH-TT-TL

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Ths. Nguyễn Thị Lan - Trưởng phòng

2. Ths. Nguyễn Văn Nam - Phó Trưởng phòng

3. Lê Thị Hoa - Chuyên viên

4. Ths. Đỗ Mạnh Long - Nhân viên

5. Phạm Thị Thanh - Chuyên viên

Các phòng trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website