Phòng HC-TC

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng phòng

2. Nguyễn Văn Thiện - Phó Trưởng phòng

3. Ths. Lê Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng

4. Đào Thanh Nhâm - Kế toán

5. Nguyễn Văn Tám - Văn thư

6. Bùi Thị Lương - Nhân viên

7. Trần Thị Minh Xoa - Nhân viên

8. Ngô Thị Phương - Nhân viên

9. Văn Đăng Lâm - Nhân viên

10. Lê Thị Huệ - Nhân viên

11. Triệu Thị Thu Hường - Nhân viên

12. Bùi Mạnh Cường - Nhân viên

13. Phạm Thị Ý - Nhân viên

14. Nguyễn Hữu Gấm - Lái xe

15. Hà Thế Hào - Lái xe

16. Phạm Tiến Dũng - Lái xe

Các phòng trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website