Phòng HC-TC

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng phòng

2. Nguyễn Văn Thiện - Phó Trưởng phòng

3. Ths. Lê Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng

4. Đào Thanh Nhâm - Kế toán

5. Nguyễn Văn Tám - Văn thư

6. Bùi Thị Lương - Nhân viên

7. Trần Thị Minh Xoa - Nhân viên

8. Ngô Thị Phương - Nhân viên

9. Văn Đăng Lâm - Nhân viên

10. Lê Thị Huệ - Nhân viên

11. Triệu Thị Thu Hường - Nhân viên

12. Bùi Mạnh Cường - Nhân viên

13. Phạm Thị Ý - Nhân viên

14. Nguyễn Hữu Gấm - Lái xe

15. Hà Thế Hào - Lái xe

16. Phạm Tiến Dũng - Lái xe

Các phòng trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website