Lãnh đạo trường

Ngày đăng: 20/02/2017

Họ và tên: Đ/c ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Tỉnh Ủy Viên - Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0211.3862373

- Phụ trách mọi hoạt động của Nhà trường; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính ngân sách và đầu tư cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, thi đua - khen thưởng; Trực tiếp ký các loại văn bằng, chứng chỉ. Là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Đào tạo

Họ và tên: Th.S: Nguyễn Xuân Thăng

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0211.3862373

- Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt dộng của mảng đào tạo hệ Trung cấp LLCT-HC và Trung cấp chuyên nghiệp, các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực trên.

- Quản lý toàn diện và duy trì nề nếp dạy và học trong toàn trường. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuyên môn liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong trường như: Dự giờ, thao giảng, các hoạt động chuyên môn khác.

-  Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo khoa Quản lý Nhà nước và Khoa Lý luận cơ sở.

Họ và tên: Đ/c: Nguyễn Ngọc Thủy

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0211.3862373

- Phụ trách các hoạt động thuộc mảng bồi dưỡng của Nhà trường; Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, kế hoạch mở lớp, chiêu sinh theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Giúp Hiệu trưởng phụ trách công tác hành chính, quản trị, quản lý tài sản cơ quan, công tác đời sống; Giúp Hiệu trưởng một số hoạt động cụ thể trong xây dựng cơ bản, hoạt động của nhà ăn, ký túc xá, đối ngoại…

- Chỉ đạo các hoạt động phối hợp của Trường với các đoàn thể trong Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Khoa Nhà nước và Pháp luật, Khoa Xây dựng Đảng, Phòng TC-HC-QT

Họ và tên: Đ/c: Đỗ Thị Hoàng Lan

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan:

- Chỉ đạo việc xây dựng nội dung, chương trình và chỉ đạo thực hiện các chương trình Lý luận cuộc sống theo kế hoạch đã được phê duyệt (Phối hợp với Đài truyền hình tỉnh)

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường: Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và các hoạt động có tính chất nghiên cứu khoa học khác.

- Tham gia chỉ đạo một số lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng KH-TT-TL

 

 

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 5 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh