Lãnh đạo trường

Ngày đăng: 20/02/2017

Họ và tên: Đ/c ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Tỉnh Ủy Viên - Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0211.3861.534

- Phụ trách chung mọi hoạt động của nhà trường. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về mọi hoạt động của nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách nội dung: Quy hoạch, phát triển nhà trường; Công tác tổ chức - cán bộ và phát triển cán bộ; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; Thanh tra giáo dục; Đầu tư, xây dựng cơ bản; Công tác tài chính ngân sách (Là chủ tài khoản thứ nhất); công tác thi đua, khen thưởng, phòng chống tham nhũng; công tác đối ngoại.

- Là chủ tịch các Hội đồng: Đào tạo; Tuyển sinh; Khoa học; Thẩm định các bài giảng; xét duyệt điều kiện thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, xét công nhận kết quả tốt nghiệp; Xét nâng lương thường xuyên; Xét thi đua khen thưởng và các hoạt động khác theo quy định.

- Ký các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận các chương trình bồi dưỡng từ 01 tháng trở lên. Ký các văn bản, báo cáo gửi Học viện, Tỉnh ủy và một số văn bản khác liên quan đến mảng phụ trách.

- Phụ trách Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Khoa Xây dựng Đảng. Sinh hoạt tại Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học.

Họ và tên: Th.S: Nguyễn Xuân Thăng

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0211.3847.974

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các nội dung:

- Phụ trách Quy chế chuyên môn, Quy chế đào tạo; Phân công lịch giảng, họp chuyên môn hàng tháng.

- Phụ trách mảng liên kết; các lớp Cao cấp và các hoạt động liên quan đến nội dung này.

- Phụ trách mảng bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí.

- Phụ trách mảng giáo dục quốc phòng, dân quân tự vệ, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan. Là chủ tài khoản thứ 2.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và được ủy quyền.

- Phụ trách và sinh hoạt tại Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Họ và tên: Ths. Lê Thị Điều

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0211.3721.399

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các nội dung:

- Phụ trách Quy chế bồi dưỡng; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các hoạt động liên quan đến nội dung này.

- Công tác thanh tra giáo dục và nền nếp cơ quan; Phương pháp giảng dạy; Chủ trì thao giảng, thi giảng viên dạy giỏi.

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn; Công tác thông tin, tư liệu, thư viện và trang thông tin điện tử của Trường.

- Phụ trách công tác hành chính – quản trị; Giúp Hiệu trưởng thu, chi một số hoạt động: Hội trường, ký túc xá, các lớp;  Công tác nhân đạo, từ thiện; Công tác phối hợp với các Đoàn thể; Quy chế dân chủ cơ sở; Văn hóa công sở; Lễ tân; Quy chế phát ngôn; Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; Công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận.

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và được ủy quyền.

- Phụ trách Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; Khoa Lý luận cơ sở. Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

 

 

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnh