Khoa Xây dựng Đảng

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Ths. Tống Thị Bích Thủy - Quyền Trưởng khoa

2. Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền - Giảng viên

3. Ths. Trần Trọng Nhị - Giảng viên

4. Ths. Nguyễn Thị Thu Phương - Giảng viên

5. CN. Nguyễn Thị Kim Anh - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website