Khoa Xây dựng Đảng

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Ths. Tống Thị Bích Thủy - Quyền Trưởng khoa

2. Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền - Giảng viên

3. Ths. Trần Trọng Nhị - Giảng viên

4. Ths. Nguyễn Thị Thu Phương - Giảng viên

5. CN. Nguyễn Thị Kim Anh - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website