Khoa Nhà nước và Pháp luật

Ngày đăng: 27/02/2017

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng khoa

2. ThS. Nguyễn Văn Linh - P.Trưởng khoa, Giảng viên chính

3. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà - P.Trưởng khoa

4. ThS. Cao Trần Đăng - Giảng viên

5. ThS. Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Giảng viên

6. ThS. Phạm Thu Hương - Giảng viên

7. ThS. Lưu Phương Thanh - Giảng viên

8. ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng - Giảng viên

9. CN. Nguyễn Thùy Vân - Giảng viên

 wpCategoryNews

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website