Khoa Nhà nước và Pháp luật

Ngày đăng: 27/02/2017

1. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng khoa

2. ThS. Nguyễn Văn Linh - P.Trưởng khoa, Giảng viên chính

3. ThS. Nguyễn Thị Hải Hà - P.Trưởng khoa

4. ThS. Cao Trần Đăng - Giảng viên

5. ThS. Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Giảng viên

6. ThS. Phạm Thu Hương - Giảng viên

7. ThS. Lưu Phương Thanh - Giảng viên

8. ThS. Nguyễn Thị Minh Phượng - Giảng viên

9. CN. Nguyễn Thùy Vân - Giảng viên

 wpCategoryNews

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website