Khoa Pháp luật

Ngày đăng: 27/02/2017

1. ThS. Nguyễn Văn Linh - Trưởng khoa

2. ThS. Lưu Phương Thanh - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website