Khoa Lý luận Mác_Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Ths. Lê Bá Lộc - Trưởng khoa

2. Ths. Nguyễn Văn Tranh - P.Trưởng khoa

3. Ths. Trần Viết Dương - P. Trưởng khoa

4. Ths. Phạm Thị Ngọc Yến - Giảng viên

5. Ths. Thái Thị Bích Hồng - Giảng viên

6. CN. Phạm Thị Nga - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website