Khoa Lý luận Mác_Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 27/02/2017

1. Ths. Lê Bá Lộc - Trưởng khoa

2. Ths. Nguyễn Văn Tranh - P.Trưởng khoa

3. Ths. Trần Viết Dương - P. Trưởng khoa

4. Ths. Phạm Thị Ngọc Yến - Giảng viên

5. Ths. Thái Thị Bích Hồng - Giảng viên

6. CN. Phạm Thị Nga - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website