Khoa Dân vận

Ngày đăng: 27/02/2017

1. CN. Đinh Phong Hải - Trưởng khoa

2. ThS. Nguyễn Quang Khiêm - Phó Trưởng khoa

3. ThS. Lê Thúy Chinh - Giảng viên

4. ThS. Trần Hà Thùy Trang - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Liên kết website