Khoa Dân vận

Ngày đăng: 27/02/2017

1. CN. Đinh Phong Hải - Trưởng khoa

2. ThS. Nguyễn Quang Khiêm - Phó Trưởng khoa

3. ThS. Lê Thúy Chinh - Giảng viên

4. ThS. Trần Hà Thùy Trang - Giảng viên

Các khoa trong trường

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Liên kết website