Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp cho Hiệu trưởng, ban giám hiệu trong việc định hướng công tác đào tạo của nhà trường, giúp lãnh đạo nhà trường tổ chức kiểm tra toàn bộ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên.

Họ và tên: Trần Thị Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

Đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hà

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Họ và tên: Lê Thị Lan Hương

Chức vụ: P.Trưởng phòng

Đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu Hạnh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »