Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Lãnh đạo Trường

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng

Đơn vị: Lãnh đạo Trường;

- Phụ trách mọi hoạt động của Nhà trường; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính ngân sách và đầu tư cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch, thi đua - khen thưởng; Trực tiếp ký các loại văn bằng, chứng chỉ. Là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Nhà trường. - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Đào tạo

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thăng

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Đơn vị: Lãnh đạo Trường;

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các nội dung: - Phụ trách Quy chế chuyên môn, Quy chế đào tạo; Phân công lịch giảng, họp chuyên môn hàng tháng. - Phụ trách mảng liên kết; các lớp Cao cấp và các hoạt động liên quan đến nội dung này. - Phụ trách mảng bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí. - Phụ trách mảng giáo dục quốc phòng, dân quân tự vệ, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan. Là chủ tài khoản thứ 2. - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và được ủy quyền. - Phụ trách và sinh hoạt tại Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Họ và tên: Lê Thị Điều

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Đơn vị: Lãnh đạo Trường;

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các nội dung: - Phụ trách Quy chế bồi dưỡng; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các hoạt động liên quan đến nội dung này. - Công tác thanh tra giáo dục và nền nếp cơ quan; Phương pháp giảng dạy; Chủ trì thao giảng, thi giảng viên dạy giỏi. - Các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn; Công tác thông tin, tư liệu, thư viện và trang thông tin điện tử của Trường. - Phụ trách công tác hành chính – quản trị; Giúp Hiệu trưởng thu, chi một số hoạt động: Hội trường, ký túc xá, các lớp; Công tác nhân đạo, từ thiện; Công tác phối hợp với các Đoàn thể; Quy chế dân chủ cơ sở; Văn hóa công sở; Lễ tân; Quy chế phát ngôn; Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; Công tác tư tưởng, tuyên giáo, dân vận. - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách và được ủy quyền. - Phụ trách Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; Khoa Lý luận cơ sở. Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »