Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị
Theo Quy định số 1467-QĐ/TU, ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc như sau:
​​

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Chức năng, nhiệm vụ: Khoa quản lý Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước cho học viên là cán bộ công chức các cơ quan chính quyền trong tỉnh, cán bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh; tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ dạy và học.

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Nhà nước và Pháp luật;

Họ và tên: Nguyễn Văn Linh

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị: Khoa Nhà nước và Pháp luật;

Họ và tên: Lưu Phương Thanh

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Nhà nước và Pháp luật;

Họ và tên: Cao Trần Đăng

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Nhà nước và Pháp luật;

Họ và tên: Phạm Thu Hương

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Nhà nước và Pháp luật;

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phượng

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị: Khoa Nhà nước và Pháp luật;

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »