Lịch giảng toàn khóa lớp TCLLCT-HC Các cơ quan trên địa bàn tỉnh khóa 2019-2020 (điều chỉnh)

Ngày đăng: 02/03/2020

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 5 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website