Kế hoạch đào tạo năm 2014

Ngày đăng: 12/06/2014

Các lớp hệ Trung cấp; Đại học, Cao cấp: 09 lớp với 930 học viên.

 

       Trong đó :

- Trung cấp : 07 lớp với 720 học viên

-  Đại học:     01 lớp với 100 học viên

-  Cao cấp:    01 lớp với 110 học viên.

 

Stt

Tên lớp

Chỉ tiêu

Dự kiến thời gian chiêu sinh

Dự kiến thời gian khai giảng

Đối tượng chiêu sinh

Địa điểm học tập

Thời gian và hình thức học tập

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Trung cấp LLCT-HC huyện Lập Thạch khoá 2014-2016

100

Tháng 3/2014

Tháng 4/2014

Ban Đảng, Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể của Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp PTTH( hoặc tương đương) trở lên

 

TTBDCT huyện Lập Thạch

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

Huyện ủy Lập Thạch

01 lớp

2

Trung cấp LLCT-HC thành phố Vĩnh Yên, và các sở, ban ngành, đoàn thể khoá 2014-2016

100

Tháng 1/2014

Tháng 3/2014

Các Ban xây dựng Đảng; các sở ban ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Trường Chính trị

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

Thị uỷ Vĩnh Yên

01 lớp

3

Trung cấp LLCT-HC huyện Sông Lô Khoá 2014-2016

100

Tháng 3/2014

Tháng 5/2014

Ban Đảng, Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể của Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp PTTH( hoặc tương đương) trở lên

TTBDCT huyện Sông Lô

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

Huyện uỷ Sông Lô

01 lớp

4

Trung cấp LLCT-HC Thị xã Phúc Yên Khoá 2014-2016

100

Tháng 4/2014

Tháng 6/2014

Ban Đảng, Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể của Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp PTTH( hoặc tương đương) trở lên

TTBDCT thị xã Phúc Yên

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

Thị uỷ Phúc Yên

01 lớp

5

Trung cấp LLCT-HC huyện Yên Lạc Khoá 2014-2016

100

Tháng 6/2014

Tháng 8/2014

Nt

TTBDCT huyện Yên Lạc

2 năm

(mỗi tháng 7ngày)

Huyện uỷ Yên Lạc

01 lớp

6

TCLLCT-HC Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc khoá 2014- 2016

 

120

 

Tháng 8/2014

 

Tháng 10/2014

 

Các sở, Ban, ngành trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh VP

Trường Chính trị

2 năm

(mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

 

Đảng uỷ khối CCQ

01 lớp

7

Trung cấp LLCT-HC huyện Bình Xuyên khoá 2014-2016

 

100

 

Tháng 8/2014

 

Tháng

9 /2014

Ban Đảng, Trưởng, phó phòng; Trưởng phó các Đoàn thể của Huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ chủ chốt các Đoàn thể cấp xã và dự nguồn các chức danh trên. Trình độ tốt nghiệp PTTH (hoặc tương đương) trở lên

 

TTBDCT huyện Bình Xuyên

2 năm

( mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

Huyện uỷ Bình Xuyên

01 lớp

8

Cao cấp Lý luận Chính trị  - Hành Chính tại chức khoá 2014 – 2016

 

120

 

Tháng 3/2014

 

Tháng

8 /2014

Cán bộ,công chức chủ chốt các sở,ban ngành cấp tỉnh; cán bộ chủ chốt cấp huyện,thành, thị ủy; UBND huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh

Trường Chính trị

2 năm

( mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

Ban tổ chức TU

01 lớp

9

Đại học Quản lý kinh tế

100

Tháng 6/2014

Tháng

10 /2014

Cán bộ, công chức chủ chốt cấp xã, huyện và một số đối tượng khác.

Trường Chính trị

4 năm hoặc 2 năm

( mỗi tháng từ 7 đến 8 ngày)

 

01 lớp

 

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website