Đào tạo

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2020
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2018
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2017
Bảng theo dõi Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Trung cấp Chính trị - Hành chính năm 2014
THEO DÕI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2014
Kế hoạch đào tạo năm 2014
Các lớp hệ Trung cấp; Đại học, Cao cấp: 09 lớp với 930 học viên.
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012, giao Trường Chính trị tỉnh như sau:
Ngày đăng: Ngày hạ:

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website