Đào tạo

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2020
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2019
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
Bảng theo dõi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các lớp năm 2018
Ngày đăng: Ngày hạ:

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Yên Bái xây dựng nông thôn mới Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website