Kết quả bồi dưỡng năm 2013

Ngày đăng: 12/06/2014

Hệ Bồi dưỡng

 

Stt

Tên lớp

Chỉ tiêu

Dự kiến thời gian chiêu sinh

Dự kiến thời gian khai giảng

Đối tượng chiêu sinh

Địa điểm học tập

Thời gian và hình thức học tập

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

 

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường

530

Tháng

2/2013

Tháng

3/2012

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

TTBDCT huyện Vĩnh Tường

Học 6 ngày/lớp

HĐND huyện Vĩnh Tường

03 lớp

 

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ choBT, PBT Đoàn Thanh niên  cơ sở

137

Tháng

2/2013

Tháng

3/2013

Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên  cơ sở

Trường Chính trị

 

Học 6 ngày

 

Tỉnh Đoàn

 

 

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ( chương trình sơ cấp)

100

Tháng

3/2013

Tháng

4/2013

Cán bộ làm công tác

Hội Phụ nữ cơ sở chưa qua Đào tạo về nghiệp vụ

Trường Chính trị

 

03 tháng

 

Hội LHPN tỉnh

 

 

 

 

4

Bồi dưỡng, cập nhật thông tin đối với trưởng phòng các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

100

Tháng

3/2013

Tháng

4/2013

Trưởng phòng các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Các sở, ban, ngành và TT các huyện

 

 

5

 

Bồi dưỡng, cập nhật thông tin đối với trưởng, phó các ban Đảng cấp huyện trong tỉnh và trưởng, phó phòng các ban Đảng của tỉnh.

 

150

 

Tháng

3/2013

 

Tháng

4/2013

 

Trưởng, phó các ban Đảng cấp huyện trong tỉnh và trưởng, phó phòng các ban Đảng của tỉnh

 

Trường Chính trị

 

Học 6 ngày

 

Ban tổ chức Tỉnh ủy

 

 

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch HĐND các xã trong tỉnh

120

Tháng

4/2013

Tháng

5/2013

Chủ tịch HĐND các xã trong Tỉnh

Trường Chính trị

Học 6 ngày

TT các Huyện, thành thị

 

 

7

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Tam Dương

235

Tháng

4/2013

Tháng

5/2013

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Tam Dương

TTBDCT huyện Tam Dương

Học 06 ngày/lớp

HĐND huyện Tam Dương

2 lớp

 

8

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Lập Thạch.

370

Tháng

5/2013

Tháng

6/2013

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch

TTBDCT huyện Lập Thạch

Học 06 ngày/lớp

HĐND huyện Lập Thạch

2 lớp

 

9

Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã

137

Tháng

5/2013

Tháng

6/2013

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

TT các Huyện, thành thị

 

 

10

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho CT, PCT Hội Chữ thập đỏ

137

Tháng

5/2013

Tháng

6/2013

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Hội Chũ thập đỏ tỉnh

 

 

11

Bồi dưỡng nghiệp vụ choCT, PCT Mặt trận Tổ quốc

137

Tháng

7/2013

Tháng

8/2013

Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

UBMTTQ tỉnh

 

 

12

Bồi dưỡng giảng viên Trường Chính trị và giảng viên các Trung tâm BDCT cấp huyện

60

Tháng

7/2013

Tháng

8/2013

Giảng viên Trường Chính trị và giảng viên các Trung tâm BDCT cấp huyện

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

13

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Sông Lô

306

Tháng

8/2013

Tháng

9/2013

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn Sông Lô

TTBDCT huyện Sông Lô

Học 6 ngày/lớp

HĐND huyện Sông Lô

2 lớp

 

14

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã thuộc huyện Yên Lạc

306

Tháng

8/2013

Tháng

9/2013

Đại biểu HĐND cấp cơ sở trên địa bàn Yên Lạc

TTBDCT huyện Yên Lạc

Học 6 ngày/lớp

HĐND huyện Yên Lạc

2 lớp

 

15

Bồi dưỡng nghiệp vụ choChủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở

137

Tháng

8/2013

Tháng

9/2013

Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Hội LHPN tỉnh

 

 

16

Bồi dưỡng nghiệp vụcho CT, PCT Hội Nông dân

137

Tháng

9/2013

Tháng

10/2013

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội nông dân cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Hội Nông dân tỉnh

 

 

17

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho CT, PCT hội Cựu Chiến binh

137

Tháng

9/2013

Tháng

10/2013

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Hội CCB Tỉnh

 

 

18

Bồi dưỡng nghiệp vụ choPhó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở

124

Tháng

9/2013

Tháng

10/2013

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Hội LHPN tỉnh

 

 

19

Bồi dưỡng nghiệp vụ tổng phụ trách làm công tác đội thiếu niên

100

Tháng

9/2013

Tháng

10/2013

Tổng phụ trách làm công tác đội thiếu niên cơ sở

Trường Chính trị

Học 6 ngày

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc

 

 

20

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn trường THCS và THPT

120

Tháng

10/2013

Tháng

11/2013

Cán bộ Công đoàn trường THCS và THPT

Trường Chính trị

Học 6 ngày

LĐLĐ tỉnh

 

 

21

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn trường Tiểu học và THCS

120

Tháng

10/2013

Tháng

11/2013

Cán bộ Công đoàn trường Tiểu học và THCS

Trường Chính trị

Học 6 ngày

LĐLĐ tỉnh

 

 

22

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh

200

Tháng

11/2013

Tháng

12/2013

Lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh. Bí thư,Phó Bí thư...các huyện, thành thị, Các Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện

Trường Chính trị

Học 06 ngày /lớp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

02 lớp

 

          Ghi chú :

Tổng số học viên của Hệ Bồi dưỡng : 29 lớp với 3900 học viên.

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website