Giới thiệu về các hệ Bồi dưỡng

Ngày đăng: 02/10/2006

1. Hệ bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước.

   - Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp cơ sở.
   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp cơ sở.


2. Hệ bồi dưỡng Đảng, các đoàn thể:

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ cấp cơ sở

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ cấp cơ sở.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cấp cơ sở.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp cơ sở.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ cấp cơ sở.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cấp cơ sở. 


3. Các hệ liên kết bồi dưỡng:

   - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo sở, ngành.

   - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Giảng viên các TTBDCT cấp Huyện, Thị xã trong tỉnh.

   - Bồi dưỡng tiền công vụ.

   - Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức

Ban biên tập

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website