Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2011

Ngày đăng: 12/06/2014

Năm 2011, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, phát huy thành tích đã đạt được của năm 2010, Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được Tỉnh ủy, UND Tỉnh giao cho. Cụ thể như sau:

File đính kèm

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website