Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng quý III năm 2006

Ngày đăng: 18/10/2006

Trong quý III năm 2006 Trường Chính trị đã duy trì giảng dạy 29 lớp, cụ thể như sau:

1- Hệ Đại học, CCLL:

a - Duy trì 03 Lớp chuyển từ quý II sang quý III

- 1 Lớp Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

- 1 Lớp CCLL chính trị Khoá III

- 1 Lớp Đại học Hành chính

b - Mở mới 02 lớp:

- 1 Lớp Đại học Báo chí

- 1 Lớp CCLL chính trị Khoá IV

2 - Hệ TCLL và TCHC: 17 lớp, trong đó:

a - Duy trì 15 Lớp TCCT và TCHC chuyển từ quý II sang quý III gồm:

- 1 Lớp TCCT hệ chính quy tập trung

- 1 Lớp TCCT Thị xã Vĩnh Yên

- 1 Lớp TCCT Ngành  Y Tế và Đảng uỷ Khối

- 1 Lớp TCCT Ngành GD Khoá II

- 1 Lớp TCCT Ngành GD Khoá III

- 1 Lớp TCCT Huyện Tam Dương

- 1 Lớp TCCT Huyện Binh Xuyên

- 1 Lớp TCCT Huyện Lập Thạch

- 1 Lớp TCCT Huyện Tam Đảo

- 1 Lớp TCCT Huyện Mê Linh

- 1 Lớp TCCT Thị xã Phúc Yên

- 1 Lớp TCCT Huyện Vĩnh Tường

- 2 Lớp TCCT Huyện Yên Lạc

b - Mở mới 02 Lớp TCCT, cụ thể:

- 01 Lớp TCCT Trưởng Công an xã, phường, thị trấn

- 01 Lớp TCCT Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường, thị trấn

 

2 – Hệ Bồi dưỡng gồm 7 lớp, trong đó:

a - 5 Lớp cập nhật kiến thức mới và kỹ năng QLNN bao gồm:

- 01 Lớp cho lãnh đạo sở, ban, ngành.

- 01 Lớp bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phưòng

- 01 Lớp bồi dưỡng Chủ tịch HĐND xã, phưòng

- 02 Lớp bồi dưỡng chuyên viên Khoá 11 và khoá 12

b - 02 Lớp Bồi dưỡng các đoàn thể

- 01 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cơ sở

- 01 Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở.

c - Mở 01 Lớp Tiếng Anh cho cán bộ sở, ban, ngành (Tổ chức thi vào 24/9/2006)

Ban biên tập

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website