Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2005

Ngày đăng: 18/10/2006

Năm 2005, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành Chính Quốc gia, phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh giao cho, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn và đạt được thành tích toàn diện trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

1-  Hệ đào tạo Đaịi hoc, CCLL: 3 lớp với 303 học viên. Cụ thể gồm có:

- ĐHHC: 01 lớp với 112 học viên.

- ĐH XDĐ & CQNN: 01 lớp 82 học viên.

- CCLL: 01 lớp vói 80 học vỉên


2 -  Hệ đào tạo TCCT: 14 lớp với 1286 học viên. Cụ thể gồm có:

- 01 Lớp TCCT Thị xã Phúc Yên: 116 học viên

- 01 Lớp TCCT Huyện Mê Linh: 138 học viên

- 01 Lớp TCCT Huyện Bình Xuyên: 83 học viên

- 01 Lớp TCCT Huyện Tam Dương: 68 học viên.

- 01 Lớp TCCT Huyện Tam Đảo: 113 học viên

- 01 Lớp TCCT Huyện Lập Thạch: 125 học viên

- 01 Lớp TCCT Huyện Vĩnh Tường: 116 học viên

- 02 Lớp TCCT Huyện Yên Lạc: 206 học viên

- 02 Lớp TCCT Ngành Giáo dục (Khoá II, III): 146 học viên

- 01 Lớp TCCT Ngành Y Tế: 56 học viên.

- 01 Lớp TCCT Thị xã Vĩnh Yên và ĐU Khối CQDC Đảng tỉnh: 84 học viên

- 01 Lớp TCCT Tập trung chính quy tại trường: 55 học viên


3 - Hệ TCHC: 03 Lớp với 250 học viên. Cụ thể gồm có:

- 01 Lớp TCHC Huyên Mê Linh: 80 học viên

- 01 Lớp TCHC Huyện Vĩnh Tường: 80 học viên

- 01 Lớp TCHC Huyện Tam Dương: 89 học viên

(Trong đó đã bế giảng, cấp bằng tốt nghiệp TCHC cho học viên 2 lớp là Vĩnh Tường, Tam Dương vào tháng 5 + tháng 6 năm 2005)


4 - Hệ Bồi dưỡng kiến thức QLNN gồm 5 lớp với 335 h. Cụ thể gồm:

- 01 Lớp bồi dưỡng Chuyên viên chính: 80 học viên

- 02 Lớp bồi dưỡng chuyên viên: 105 học viên

- 02 Lớp bồi dưỡng Chủ tịch UBND xã, phưòng: 150 học viên


5 - Hệ bồi dưỡng khác: gồm 7 lớp với 500 học viên, cụ thể như sau:

- 02 Lớp cho lãnh đạo sở, ngành: 150 học viên

- 01 Lớp cho Bí thư Đảng uỷ xã: 150 học viên

- 01 Lớp giảng viên các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã: 50 học viên

- 02 Lớp Nghiệp vụ công tác tổ chức: 100 học viên

 

 

Ban biên tập

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website