Kết quả đào tạo - bồi dưỡng

Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014
Theo kết hoạch đã được phê duyệt năm 2013, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã duy trì và mở mới được 59 lớp với 6.045 học viên thuộc các hệ đào tạo, liên kết đào tạo, bồi dưỡng (đạt 88,1% so với kế hoạch đề ra). Cụ thể như sau:
Tổng kết công tác năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013
Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012 Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Các hoạt động chuyên môn như: giảng dạy; tổ chức thi, kiểm tra; chấm thi, chấm tiểu luận và quản lý học viên đã được coi trọng, có nhiều giải pháp đổi mới trong chỉ đạo.
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2011
Năm 2011, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, phát huy thành tích đã đạt được của năm 2010, Nhà trường đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch được Tỉnh ủy, UND Tỉnh giao cho. Cụ thể như sau:
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I năm 2007, phương hướng quý II năm 2007.
Thực hiện công văn số 396 - CV/TU ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về việc giao ban hàng quý, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo kết quả thực hiện công tác quý I năm 2007 và phương hướng quý II năm 2007 theo các nội dung sau:
Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng quý III năm 2006
Trong quý III năm 2006 Trường Chính trị đã duy trì giảng dạy 29 lớp, cụ thể như sau:
Kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2005
Năm 2005, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh và sự hướng dẫn về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành Chính Quốc gia, phát huy thành tích đã đạt được của những năm trước, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh giao cho, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực phấn đấu, vượt lên khó khăn và đạt được thành tích toàn diện trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội nghũ cán bộ của nhà trường năm 2005
Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ, giảng viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong giai đoan hiện nay.
Ngày đăng: Ngày hạ:

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 12 năm 2017 Phóng sự kỷ niệm 60 năm thành lập trường Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 11 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2017 Chương trình lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2017
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website