Đào tạo

Bảng theo dõi Kế hoạch đào tạo các lớp hệ Trung cấp Chính trị - Hành chính năm 2014
THEO DÕI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁC LỚP HỆ TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2014
Kế hoạch đào tạo năm 2014
Các lớp hệ Trung cấp; Đại học, Cao cấp: 09 lớp với 930 học viên.
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012
Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012, giao Trường Chính trị tỉnh như sau:
Thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2006 của trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
Thực hiện Thông báo số 80/TB-TU ngày 23/2/2006 của Thường trực Tỉnh uỷ về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2006 của tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định số 47/2005/QĐ-UBND ngày 30 -12-2005 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2006 của trường và đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp với nhà trường để thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh giao cho, cụ thể như sau:
Ngày đăng: Ngày hạ:

Đào tạo, Bồi dưỡng

Video

Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 10 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 9 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 8 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 7 năm 2018 Chương trình Lý luận và cuộc sống tháng 6 năm 2018
Xem tất cả »

Hình ảnhLiên kết website